Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA

Strona główna Szkoły
Informacje ogólne
Program
Terminarz
Wykładowcy
Rekrutacja
Kontakt
Galeria zdjęć
Linki

English

Chicago-Kent College of Law

Szkoła Prawa Amerykańskiego organizuje trwający dwa semestry kurs prawa amerykańskiego obejmujący 120 godzin lekcyjnych zajęć. W kursie mogą brać udział zarówno studenci jak i absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni.

Realizowany w danym roku akademickim program może przewidywać ilość zajęć w większym niż minimalny wymiarze godzin. W przypadku wystąpienia w ciągu roku akademickiego zdarzeń losowych Szkoła Prawa Amerykańskiego zastrzega możliwość dokonywania korekt w programie zachowując minimalny wymiar kursu prawa amerykańskiego.

 


PROGRAM KURSU PRAWA AMERYKAŃSKIEGO

PROGRAM OF THE COURSE ON AMERICAN LAW

 

W roku akademickim 2013/2014 program kursu prawa amerykańskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego siedem prowadzonych będzie przez tzw. native speakers. Poniżej przedstawiony został program bieżące edycji kursu prawa amerykańskiego.

In academic year 2013/2014 program of the course on American law comprises of 10 subjects, seven of which will be conducted by native speakers. Please find below program of the current edition of the course on American law. 

 

● Igor Solodovnik [UKR] - "Introduction to American Legal System" (12 lecture-hours)

Introduction to American Legal System. The course provides international students with an overview of American legal system and gives a description of distinguish American legal institutions. Students' attention will be focused on U.S. governmental structure:
- U.S. legislative and judicial systems;
- U.S. sources of law and its hierarchy;
- specifics of the American legal way of thinking;
- introduction to the main legal terminology.
Students will take part in discussion on court jurisdiction, role of jury, legal professionals in the U.S., legal education in the U.S, etc.

 

● Richard Warner [USA] - "On-line Contracts" (12 lecture-hours)

On-line Contracts. This course covers contract law doctrine as it applies online.  The course addresses a number of issues concerning the enforceability of online contracts, including offer and acceptance, consideration, updating, and unconscionability.  

 

Joe Bogdan [USA] - Management of IP Assets (12 lecture-hours)

Management of IP Assets. This course examines the latest issues relating to the management and licensing of intellectual property. It includes analysis and simulated hands-on management of real-world intellectual property portfolios, from identifying portfolios that are ripe for extraction of unrealized value to formulating plans for delivering that value in the form of incremental revenue to the intellectual property owners. Topics covered include: the importance of maximizing portfolio value; identifying the right (and the wrong) reasons for adopting a strategy of portfolio management; the teams required for effectiveness at various stages of portfolio management; monetizing a portfolio of intellectual property assets; avoiding the traditional pitfalls encountered; and identifying, anticipating and meeting the challenges that will arise.

 

Maurine Neiberg [USA]  - "Intellectual Property Law" (12 lecture-hours)

IP Survey. This course presents a general overview of U.S. intellectual property law.  It will begin with an analysis of the competing policies underlying the intellectual property laws. The course covers the basics of copyright, patent, trademark, and trade secrets law, and will explore current controversies in intellectual property law, including patent protection for software and business methods and the role and difficulties of protecting trademarks on the Internet.

 

● Ed Harris [USA] - "Legal Writing" (12 lecture-hours)

Legal Writing. This course introduces to legal research and drafting of some basic legal documents in English. This course focuses on some basic skills and tools required for good writing.

 

● Agnieszka Cenzartowicz [PL] - "Business Organizations" (12 lecture-hours)

Business Organizations. This course introduces basic terminology, concept, structure and functioning of business entities such as sole-proprietorship, agency, partnership, corporation. The course is to underline the most significant differences in functioning business entities in civil and common law countries.

 

● Richard Warner [USA] - "Intellectual Property Law and E-commerce" (12 lecture-hours)

Intellectual Property Law and E-commerce. This course examines some issues of intellectual property law raised by the exploitation and use of creative and commercial products. It will present the standards of intellectual property protection under US and international law. The course places emphasis on software and other emerging technologies, but will also cover traditional intellectual property issues.

 

● Bartram Brown [USA] - "International Criminal Law" (12 lecture-hours)

International Criminal Law. Basic course on international criminal law. This courses explores substantive international criminal laws (such as war crimes, crimes against peace, and crimes against humanity. International procedural mechanisms for enforcing national criminal laws are also discussed.

 

● Geoffrey Mazullo [USA] - "Corporate Governance" (12 lecture-hours)

 Corporate Governance. This course provides an overview of the mechanics and theoretical principles of corporate governance - the system through which the various parties in a corporation interact with each other and promote their respective interests. The course outlines the responsibilities, rights and roles of parties including:  employees, management, board of directors (supervisory board), shareholders, other stakeholders, regulatory authorities and the media.  Three models of corporate governance from advanced industrial economies, the Anglo-US, Japanese and German models, are presented and compared/contrasted with the corporate governance model in Poland. Throughout the course, students analyze and discuss case-studies presenting corporate governance issues at real companies in order to understand corporate governance in practice.

 

● Igor Solodovnik [UKR] - "Comparative Advertising and Marketing Law" (12 lecture-hours)

Comparative Advertising and Marketing Law. This course covers false advertising (definition, practice, remedies), copyright issues related to advertising, competitive restrictions, brand protection, privacy, and the complex of businesses that comprise what is known as the advertising ecosystem.

       

 


Zastrzeżenia / Stipulations

 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w programie i terminarzu zajęć Szkoły Prawa Amerykańskiego w ramach przewidzianego limitu godzinowego kursu na dany rok akademicki.

Kurs prawa amerykańskiego organizowany w danym roku akademickim odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenie się wystarczającej liczby osób koniecznej do pokrycia kosztów organizacji kursu. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników kurs zostanie odwołany. Wówczas uiszczona opłata w pełni podlega zwrotowi.
 

Organisers may introduce changes in the program and the schedule of the School of American Law within the limit of lecture hours in a given academic year.

The course shall be held in a given academic year only provided that a required number of participants enrolls, which is needed to cover financially organization of the course. In case a minimum number of participant is not reached the course shall be canceled and all the payments shall be fully returned.

 

 

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2013.10.21 09:34:32 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału