Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Anna Sylwestrzak prof. UG
Katedra Prawa Cywilnego
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAdiunkt

Pokój: 4033 (sekretariat: 4023)
Telefon: 523 28 55 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)
Email:   (sekretariat: )
Konsultacje nie odbywają się - URLOP MACIERZYŃSKI
Opiekun Sekcji Cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Użytkowanie. Konstrukcja prawna, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 620, ISBN 978-83-264-4008-3, nr wyd. 1
2. Konstrukcja prawna roszczeń regresowych między osobami współodpowiedzialnymi za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Toruń 24-25 czerwca 2011 r. [red:] M. Nesterowicz, Wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2012, s. 16, ISBN 978-83-264-0735-2, nr wyd. 1
3. Leksykon prawa cywilnego - część ogólna. 100 podstawowych haseł, E. Bagińska (red.) [red:] E. Bagińska [współautor:] I. Adrych-Brzezińska, E. Bagińska, H. Czerwińska, K. Czub, G. Karaszewski, B. Kowalczyk, A. Lutkiewicz-Rucińska, M. Maciejewska-Szałas, A. Stępień-Sporek, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, nr wyd. 1
4. Oświadczenia o zawarciu małżeństwa w prawie wewnętrznym poszczególnych związków wyznaniowych [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej [red:] A. Tunia, Lublin 2011, s. 10, nr wyd. 1
5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy- Komentarz [współautor:] A. Lutkiewicz-Rucińska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
6. Rola kierownika USC przy uznaniu ojcostwa [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji [red:] J. Mazurkiewicz, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 121-131, ISBN 978-83-229-3125-7, nr wyd. 1
7. Skutki prawne separacji małżonków, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 320, ISBN 978-83-7526-222-3, nr wyd. 1
Studia i artykuły
1. Odpowiedzialność osób zamieszkujących z najemcą za czynsz najmu lokalu, Przegląd Sądowy 9, Warszawa 2013, s. 20-29
2. Urządzenia graniczne, Rejent 9, Warszawa 2013, s. 78-94
3. Zrzekanie się ograniczonych praw rzeczowych w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, Rejent 7, Warszawa 2013, s. 65-69
4. Uwagi o projektowanej regulacji prawa zabudowy, Przegląd Sądowy 5, Warszawa 2013, s. 26-42
5. Przyjęcie i odrzucenie zapisu windykacyjnego, Rejent nr 12, Kluczbork 2012, s. 107-120
6. Małoletni pełnomocnik, Przegląd Sądowy nr 7-8, Warszawa 2012, s. 24-38
7. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie zaspokajaniu osobistych potrzeb jednego z małżonków, Rodzina i Prawo 20-21, Warszawa 2012, s. 51-62
8. Uznanie ojcostwa w polskim prawie rodzinnym, Metryka nr 1, Lublin 2012, s. 43-55
9. Sytuacja prawna dziadków w świetle norm prawa spadkowego., GSP XXVI, Gdańsk 2011
10. Charakter prawny i kompetencje kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, Przegląd Sądowy nr 5, Warszawa 2011, s. 45-57
11. Dalszy zapis, Studia Iuridica Toruniensia nr 7-8, Toruń 2010, s. 47-65
12. Zamiana uprawnień dożywotnika na rentę, Gdańskie Studia Prawnicze 24, Gdańsk 2010, s. 207-217
13. Poddzierżawa, Gdańskie Studia Prawnicze XXI, Gdańsk 2009
14. Odwołanie darowizny wskutek rażącej niewdzięczności obdarowanego, Gdańskie Studia Prawnicze 10, Gdańsk 2003, s. 103-120
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa na żądanie uznającego w złej wierze, Wyr. SN z dn. 19.04.2012 r., IV CSK 459/11, [w:] GSP-PO 4, Gdańsk 2012
2. Glosa do uchwały SN z dn. 14.10.2011, Uchwała SN z dn. 14.10.2011 r., III CZP 49/11, [w:] OSP 6, Warszawa 2012
3. Zwrot nakładów z majątku osobistego, Postanowienie SN z dn. 21.01.2010 r., I CSK 207/09, [w:] Przegląd Sądowy nr 11-12, Warszawa 2011
4. Ubezwłasnowolnienie częściowe, Postanowienie SN z dn. 16.04.2010 r., IV CSK 470/09, [w:] GSP-PO nr 3-4, Gdańsk 2010
5. Glosa do uchwały SN z dn. 4.09.2009 r., Uchwała SN z dn. 4.09.2009 r., [w:] OSP nr 6, Warszawa 2010
6. Dyssymulowana umowa dożywocia, Uchwała SN z dn. 22.05.2009 r., III CZP 21/09, [w:] GSP-PO nr 1, Gdańsk 2010
7. Zakres nieruchomości gruntowej w płaszczyźnie poziomej, Uchwała SN z dn. 17.04.2009 r., III CZP 9/09, [w:] Monitor Prawniczy nr 2, Warszawa 2010
8. Zapis a powołanie spadkobiercy w późniejszym testamencie, Wyrok SN z dn. 17.10.2008 r., I CSK 158/08, [w:] GSP-PO nr 4, Gdańsk 2009
9. Świadczenie w miejsce wypełnienia, Wyrok SN z dn. 3.07.2008 r., [w:] GSP-PO nr 3, Gdańsk 2009
10. Wypowiedzenie umowy najmu (dzierżawy) zawartej na czas oznaczony, uchwała SN z dn. 21.12.2007 r., III CZP 74/07, [w:] GSP-PO nr 2, Gdańsk 2009
11. Służebność osobista mieszkania , Wyr. SN z dn. 12.01.2006 r., II CK 341/05 , [w:] GSP-PO nr 1, Gdańsk 2008
Recenzje publikowane
1. Recenzja monografii L.Ludwiczak "Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne", Państwo i Prawo 11, Warszawa 2013, s. 123-126
2. Recenzja monografii R.Krajewskiego "Karcenie dzieci. Perspektywa prawna", Warszawa, 2010 r. monografia R.Krajewskiego , Państwo i Prawo 4, Warszawa 2011, s. 114-116
Sprawozdania
1. "Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji". Wrocław, 11.12.2009 r. na Konferencja naukowa, Wyd. Monitor Prawniczy nr 6, 2010
Referaty
1. Nieobecność małżonka jako podstawa rozszerzonych uprawnień drugiego małżonka w zakresie czynności zarządu majątkiem na konferencji Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do UE, 2008
Udział w konferencjach
1. IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Nowy kodeks cywilny. Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym [współautor:] I. Adrych-Brzezińska, E. Bagińska, M. Balwicka-Szczyrba, A. Brodecka, J. Ciszewski, B. Gliniecki, J. Kruczalak-Jankowska, M. Maciejewska-Szałas, A. Stępień-Sporek, Toruń 2011
2. III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów [współautor:] E. Bagińska, G. Cern, J. Ciszewski, B. Kowalczyk, J. Kruczalak-Jankowska, M. Maciejewska-Szałas, A. Stępień-Sporek, E. Wieczorek, Wrocław 2008
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału