Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr hab. Krzysztof Woźniewski prof. UG
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościProfesor nadzwyczajny

Pokój: 3070 (sekretariat: 3057)
Telefon: 523 29 14 (sekretariat: 523 28 79 lub wewn. 28 79, fax 523 29 41)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  piątek godz. 17:00-18:00
Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Inicjatywa dowodowa sądu w świetle projektu k.p.k. - uwag kilka [w:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym red. nauk. Paweł Wiliński, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 238, ISBN 978-83-264-4541-5, nr wyd. I
2. Zdolność karnoprocesowa uczestników procesu karnego Krzysztof Woźniewski | str. 1190 [w:] Marian Cieślak- Osoba, Dzieło, Konstynuacje, redakcja naukowa Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn, Wyd. Wolters Kluwer, Gdańsk 2013, s. 1190-2000, ISBN 978-83-264-3782-3, nr wyd. I
3. Leksykon prawa karnego procesowego - 100 podstawowych pojęć [red:] W. Cieślak, K. Woźniewski [współautor:] W. Cieślak, . Cora, S. Cora, M. Flis-Świeczkowska, P. Rogoziński, T. Snarski, S. Steinborn, W. Zalewski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 406, ISBN 978-83-255-3859-0, nr wyd. I
4. Prawo karne procesowe. Część ogólna, pod red. J. Grajewskiego, wyd. 3, Warszawa 2011 [współautor:] S. Steinborn, J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, s. ss 438, ISBN 978-83-255-3146-1 , nr wyd. III
5. Problem zasady legalizmu w sprawach o wykroczenia [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Wyd. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011, s. 327-333, nr wyd. I
6. Prawo karne procesowe. Pytania. Kazusy. Tablice, red. S. Steinborn, [współautor:] P. Rogoziński, S. Steinborn, K. Papke-Olszauskas, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 409 + skorow, ISBN 978-83-255-3042-6, nr wyd. II
7. Forma i treść aktu oskarżenia (indictment) w prawie brytyjskim - zarys problematyki [w:] IUDICIUM ET SCIENTIA Księga Jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika. red. A. Taracha, A. Przyborowska-Klimczak, Wyd. Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-1626-2, nr wyd. I
8. Prawo karne procesowe. Pytania, kazusy, tablice. [współautor:] P. Rogoziński, S. Steinborn, K. Papke-Olszauskas, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 413, ISBN 978-83-255-1898-1, nr wyd. I
9. Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 300, ISBN 978-83-7326-735-0, nr wyd. I
10. O tak zwanym upraszczaniu procesu karnego [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Pod redakcją Piotra Hofmańskiego [współautor:] K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, J. Grajewski, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 713-726, ISBN 978-83-264-0115-2, nr wyd. I
11. Prawo karne procesowe. Zarys instytucji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 184, ISBN 978-83-7326-623-0, nr wyd. 2 zmienione i uzupełnione
12. Prawo karne procesowe. Część ogólna [red:] J. Grajewski [współautor:] K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 426, ISBN 978-83-255-0848-7 , nr wyd. 2
13. Prawo karne procesowe - Część ogólna [red:] J. Grajewski [współautor:] J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 414, ISBN 83-7483-352-1, nr wyd. 1
14. Prawo karne procesowe. Zarys instytucji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 131, ISBN 83-7326-299-7, nr wyd. 1
15. Prawo karne procesowe. Podręcznik do ćwiczeń [współautor:] K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-go, Gdańsk 2004, s. ss. 518, ISBN ISBN 83-7326-250-4 , nr wyd. I
16. Inicjatywa dowodowa w polskim prawie karnym procesowym, Wyd. Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2001, s. 225, ISBN 83-87257-17-6, nr wyd. 1
17. Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970-1995 [red:] J. Grajewski [współautor:] J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, A. Zielińska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 379, ISBN 83-7017-693-3, nr wyd. 1
Referaty
1. "O tzw. uproszczeniach procesu karnego" na konferencji Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego [współautor:] J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, 2008
Udział w konferencjach
1. Udział w Konferencji pt. „Ku kontradyktoryjności? Proces karny w świetle projektowanych zmian”, Poznań 22-23 kwietnia 2013, [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, S. Steinborn, Poznań 2013
2. Udział w Konferencji pt. „Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji k.p.k.”, Toruń 20-21 maja 2013 roku [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, S. Steinborn, Toruń 2013
3. Profesor Marian Cieślak - Dzieło i kontynuacje [współautor:] W. Cieślak, . Cora, S. Cora, M. Flis-Świeczkowska, P. Rogoziński, S. Steinborn, Gdańsk, 11-12 pażdziernika 2011
4. Przestępczość stadionowa - zapobieganie, zwalczanie - współpraca właściwych organów [współautor:] . Cora, Szczytno 22-24 listopada 2009
5. Ogólnopolski Zjazd Katedr Postępowania Karnego [współautor:] . Cora, J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, Kraków 2008
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału