Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr Tomasz Snarski
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii
Obejrzyj zdjęcie w oryginalnej wielkościAsystent

Pokój: 3056 (sekretariat: 3057)
Telefon: (0-58) 523 29 11 (sekretariat: (+48) 58 -523 2879 lub wewn. 28 79, fax 58/523 2941)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  poniedziałek godz. 17:00 - 19:00
W dniu 31.03.2014 roku konsultacje z mgr Tomaszem Snarskim nie odbędą się.

Pełnione funkcje:

Opiekun Sekcji Praw Człowieka Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Opiekun Międzywydziałowego Koła Praw Człowieka UG im. Gustawa Radbrucha

Adwokat

Wybrane osiągnięcia:

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów i  młodych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 2010/2011

III miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. adw. S. Mikke dla aplikantów adwokackich 2011

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2007/2008, 2008/2009)

Sypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągniecia w nauce (2007/2008, 208/2009)

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągniecia w nauce (2007/2008, 2008/2009)

Laureat Konkursu o nagrodę "Czerwonej Róży" dla Najlepszego Studenta Trójmiasta - 2008

 

Prowadzone przedmioty:
Ćwiczenia:
Zajęcia prowadzone na innych wydziałach UG

Prawne podstawy polityki wielokulturowości - Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Prawne podstawy polityki i edukacji wielokulturowej - Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Działania edukacyjne a prawo - Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Znaczenie wielokulturowości dla prawa karnego [w:] Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012, s. 249-268, nr wyd. 1
2. Leksykon prawa karnego procesowego - 100 podstawowych pojęć [red:] W. Cieślak, K. Woźniewski [współautor:] W. Cieślak, . Cora, S. Cora, M. Flis-Świeczkowska, P. Rogoziński, S. Steinborn, K. Woźniewski, W. Zalewski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 406, ISBN 978-83-255-3859-0, nr wyd. I
3. Prawo karne. Repetytorium [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Wyd. Wolters Kluwer,, Warszawa 2012, s. ss. 173, ISBN 978-83-264-3782-3, nr wyd. II
4. Orzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego [w:] Tożsamość polskiego prawa karnego [współautor:] W. Cieślak, Olsztyn 2011, s. 39-46, nr wyd. I
5. Prawo karne. Repetytorium [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 175, ISBN 978-83-264-0681-2, nr wyd. I
6. Chinese Canadian Head Tax. Prawne możliwości naprawienia niegodziwej przeszłości [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60 - lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową [red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 525 - 543, ISBN 978-83-7326-759-6, nr wyd. 1
7. Aplikacja 2010. Prawo karne [współautor:] K. Sondel-Maciejewska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 362, ISBN 978-83-264-0328-6, nr wyd. 1
8. Wiedza o społeczeństwie. Vademecum maturalne [współautor:] P. Leszczyński, Wyd. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2009, s. 256, ISBN 978-83-7461-746-8, nr wyd. 5
Studia i artykuły
1. "Petycja litewska", czyli sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 16 [współautor:] T. Koncewicz, Warszawa 2014
2. Europa wartości czy świętego spokoju?, Rzeczpospolita 29.11.2012 [współautor:] T. Koncewicz, Warszawa 2012, s. C7
3. Legislacyjny hard case - wokół propozycji dekryminalizacji zniesławienia (art. 212 k.k.), Przegląd Legislacyjny. Kwartalnik Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów 2 (80)/2012 [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Warszawa 2012, s. 50 - 69
4. Polska - Litwa. Deficyt europejskiej tolerancji, Rzeczpospolita 20.04.2012 [współautor:] T. Koncewicz, Warszawa 2012, s. C8
5. Orzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego, Tożsamość polskiego prawa karnego 1, Olsztyn 2011
6. Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa, Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej 2 (16), Warszawa 2010, s. 211-228
7. Sprawiedliwość transformacyjna, filozofia prawa i rozliczanie przeszłości przez demokratyczne państwo prawa, Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej 2(16)/2010, Warszawa 2010
8. O potrzebie uregulowania sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych, Pieniądze i Więź 3 [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Sopot 2010
9. Prawa człowieka w Kanadzie i multikulturalizm, Alma Mater Gedanensis - Colegium Iuridicum. Prace społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1, Gdańsk 2010, s. 40 - 49
10. Refleksje nad podstawami normatywnymi obowiązywania prawa do życia, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 19, Lublin 2009, s. 43-53
11. Kauczukowy charakter dyspozycji z art. 585 Kodeksu spółek handlowych, Pieniądze i Więź 4/2009 [współautor:] J. Potulski, Sopot 2009, s. 153 - 158
12. Trudna i długa droga do sprawiedliwości, czyli o problemach dotyczących sądowego trybu dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za represjonowanie w okresie stanu wojennego, Pieniądze i Więź 4/2009, Sopot 2009, s. 189 - 194
13. Co może obrońca? Kryteria oceny działania obrońcy wyłącznie na korzyść oskarżonego, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych nr 4 (4), rok I, Toruń 2009, s. 3 - 7
14. Odpowiedzialność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych jako podmiotu zbiorowego. Analiza w kontekście ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Pieniądze i Więź nr 2 (43) [współautor:] J. Potulski, Sopot 2009, s. 128-135
15. Postępowanie prejudycjalne przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jako przykład współpracy sądów we wspólnotowym systemie ochrony prawnej, Człowiek i Prawo. Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych nr 1 (1), Toruń 2009, s. 19-23
16. Czy rasistowski podatek może być uznany za ustawowe bezprawie? Formuła Radbrucha a Chinese Canadian Head Tax, Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego WPiA UG nr 1, Gdańsk 2009, s. 185-201
17. Wielokulturowość i prawo - przykład adaptacyjnej i modernizacyjnej funkcji prawa, Pieniądze i Więź nr 1 (42), Sopot 2009, s. 202-210
18. Głos w dyskusji na temat pojęcia transitional justice, czyli o konieczności szerszego spojrzenia na okres przejściowy, Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji UG nr 2, Gdańsk 2008, s. 29-38
19. Kilka uwag o multicentryczności systemu prawa, Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji UG nr 2 [współautor:] P. Kusio, Gdańsk 2008, s. 211-218
20. Co to jest transitional justice? O naprawieniu przez demokratyczne państwo prawa krzywd wyrządzonych w przeszłości, Pieniądze i Więź 41, Sopot 2008, s. 16-27
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Wykroczenie trwałe a wykroczenie z zaniechania. Niedopuszczalność kierowania do SN pytań prawnych o charakterze pozornym, Glosa do postanowienia SN z dnia 25 maja 2010 r., I KZP 4/10, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 1, Gdańsk 2011
2. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje radzieckie, Uchwała SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 20/09, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2, Gdańsk 2010
3. O zapomnianych przyimkach i ich znaczeniu w wykładni prawa karnego – „przemoc wobec osoby: z art. 280 § 1 k.k. a „gwałt na osobie” z art. 130 § 3 k.w., [w:] Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 1, Gdańsk 2010
Hasła
1. Prisoner's Rights [w:] Encyclopedia of Global Studies [współautor:] K. Bieszke, Wyd. Sage Publications, Thousand Oaks, California 2012, nr wyd. 1
2. Dygresja [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. I
3. Polemika [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. I
4. Pytanie retoryczne [w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, P. Rybiński, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1930-8, nr wyd. I
Recenzje publikowane
1. Rzeczy ludzkie, rzeczy święte Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (autor ks. Andrzej Draguła), Miesięcznik Więź 10, Warszawa 2012, s. 149 - 153
2. Recenzja książki pt. The Hart-Fuller Debate in the 21st Century (red. Peter Cane) The Hart-Fuller Debate in the 21st Century (red. Peter Cane), Państwo i Prawo 2/2012, Warszawa 2012
3. Po co prawnikom filozofia prawa? (Jerzy Zajadło) , Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji UG 2, Gdańsk 2008, s. 269-272
Referaty
1. Znaczenie wielokulturowości dla prawa karngo na konferencji Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, 2012
2. Orzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego na konferencji referat wygłoszony na I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Tożsamość polskiego prawa karnego”, Ramsowo (k. Olsztyna), 17 października 2011 r [współautor:] W. Cieślak, 2011
3. Orzecznictwo jako źródło prawa kształtujące tożsamość polskiego prawa karnego na konferencji I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych pt. Tożsamość polskiego prawa karnego [współautor:] W. Cieślak, 2011
4. Prawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych na konferencji IV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady podjęcia działań przy użyciu siły, 2011
5. Prawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych – szanse i zagrożenia na konferencji IV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady podjęcia działań przy użyciu siły, 2011
6. Czego nie wiemy o prawie europejskim? na konferencji Cykl wykładów dla uczestników konkursu Polska w Unii, 2011
7. The Hart - Fuller debate and it's consequences for the current understanding of relation between law and morality na konferencji II Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie, 2010
8. Prawo karne sprzyja prawom człowieka na konferencji Czy prawo karne jest zgodne z prawami człowieka?, 2010
9. Polemika a kłótnia - o sztuce prowadzenia sporu w pracy prawnika na konferencji Retoryka prawnicza - teoria i praktyka, 2010
10. Multikulturalizm a prawo. Doświadczenia Kanady na konferencji O marzeniach i rozczarowaniach związanych z multikulturalizmem, 2009
11. Subsydiarność - suwerenność a Traktat z Lizbony na konferencji Dni Europejskie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Gdańsku, 2009
12. Suwerenność a subsydiarność na konferencji Europa bez granic, 2009
Udział w konferencjach
1. II Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Poznań 2013
2. Granice wolności słowa w mediach. Konferencja Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Warszawa 2012
3. Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. „Środki związane z poddaniem sprawcy próbie" [współautor:] P. Petasz, R. Skarbek, J. Warylewski, W. Zalewski, Warszawa 2012
4. Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów [współautor:] M. Flis-Świeczkowska, Poznań 2012
5. I Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych pt. „Tożsamość polskiego prawa karnego [współautor:] W. Cieślak, M. Flis-Świeczkowska, Ramsowo k. Olsztyna 2011
6. Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje [współautor:] P. Petasz, J. Potulski, R. Skarbek, J. Warylewski, W. Zalewski, Gdańsk 2011
7. 11th Annual Conference of the European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe" [współautor:] W. Zalewski, Wilno 2011
8. Prawa ponad granicami - granice praw - na kanwie książki Wiktora Osiatyńskiego "Prawa człowieka i ich granice", Warszawa 2011
9. IV Konferencja Naukowa pt. Międzynarodowe prawo humanitarne – zasady podjęcia działań przy użyciu siły, Gdańsk 2011
10. VIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne pt. 'Nieumyślność' [współautor:] P. Petasz, R. Skarbek, J. Warylewski, W. Zalewski, Warszawa 2011
11. Ku upamiętnieniu Profesora Lecha Kaczyńskiego [współautor:] J. Warylewski, Sopot 2011
12. Zjazd Katedr Prawa Karnego [współautor:] W. Cieślak, P. Petasz, J. Potulski, J. Warylewski, W. Zalewski, Toruń 2010
13. II Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie, Toruń 2010
14. Retoryka prawnicza - teoria i praktyka, Gdańsk 2010
15. Psychologia jutra - X Jubileuszowa Konferencja Koła Nauk Psychologicznych Anima [współautor:] J. Potulski, Gdańsk 2009
16. Europa bez granic, Gdańsk 2009
17. Przeszłość wobec przyszłości, Warszawa 2009
Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
1. Opinia prawna w sprawie celowości kontynuowania prac nad uregulowaniem sytuacji prawnej posiadaczy przedwojennych obligacji skarbowych, w tym podjęcia inicjatywy ustawodawczej dot. Sprawiedliwość transformacyjna - ingerencja ustawodawcza dla Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu RP, 2009
Varia
1. Polska i Litwa są zobowiązane do współpracy na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych, 2012
2. Czy usunięcie Lenina rzeczywiście jest przestępstwem, 2012
3. Tam jest Unia Europejska, gdzie są przestrzegane prawa, 2012
4. Przezpatrzenia, 2012
5. Po co uniwersytetowi dobra dydaktyka?, 2011
6. Prawo do języka ojczystego prawem każdego człowieka, 2011
7. Wolność religijna XXI wieku - zapomniane prawo człowieka, 2011
8. Prawo do życia jako podstawowe prawo człowieka, 2011
9. Prawa człowieka - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 2010
10. Prawa człowieka - pobożne życzenia czy rzeczywistość?, 2010
11. Księga Pamiątkowa - nadanie Ewie Łętowskiej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego [red:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Snarski, J. Warylewski [współautor:] J. Ciechanowicz-McLean, J. Warylewski, 2010
12. Krytyczne spojrzenie na obowiązywanie prawa. Obowiązywanie prawa: zawsze i wszędzie?, Magazyn Solidarność, 2010
13. Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, 2010
14. Stosowanie prawa. Bezduszne założenia czy rzeczywistość?, 2010
15. Tworzenie prawa. Założenia i rozczarowania, 2010
16. Polskie prawo po 20 latach przemian. W kierunku demokratycznego państwa prawa?, 2009
17. Polityka wobec przeszłości - próba podsumowania, 2009
18. Czterdzieści lat istnienia, czterysta lat tradycji, 2009
19. Kara śmierci zaprzeczeniem człowieczeństwa, 2009
20. Polityka wobec przeszłości - zdrowy rozsądek, 2009
21. Polityka wobec przeszłości - kultywowanie pamięci, 2009
22. Polityka wobec przeszłości - potępienie moralne, 2009
23. Mała ojczyzna, wspólnota i edukacja, 2009
24. Odszedł Profesor Jan Grajewski, 2009
25. Polityka wobec przeszłości - zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy, 2009
26. Polityka wobec przeszłości - wymierzenie kary, 2009
27. Polityka wobec przeszłości - ustalenie prawdy, 2009
28. Dylematy moralne polskiej transformacji. Rzecz o rozliczaniu przeszłości w demokratycznym państwie prawa, 2009
29. Skąd inwestycje? Czy to ma znaczenie?, 2007
30. Czy szanujemy pracę – swoją i innych ludzi?, 2007
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału