Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Strona główna WPiA
Katedry i Zakłady

Pracownicy:
 dr Waldemar Uziak
Katedra Prawa Pracy
Starszy wykładowca

Pokój: 4013 (sekretariat: 4023)
Telefon: 523 28 50 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)
Email:   (sekretariat: )

Konsultacje:
  wtorek godz. 13:00-15:00

Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Pracy

 

 Członek Redakcji "Z zagadnień zabezpieczenia społecznego"
- wszystkie numery dostępne na: www.prawo.ug.edu.pl/zagadnienia

 

1985 r. - doktorat - na podstawie rozprawy "Dostosowanie świadczeń rentowych do poziomu płac i kosztów utrzymania".

 

Prowadzone przedmioty:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Prowadzone badania:
Tematyka badawcza:
Publikacje:
Książki i rozdziały w książkach
1. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] A. Wypych-Żywicka, U. Jackowiak, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 518, nr wyd. III
2. Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć. [red:] A. Wypych-Żywicka [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Świątek-Rudoman, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2009, nr wyd. I
3. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] A. Wypych-Żywicka, U. Jackowiak, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 569, nr wyd. II
4. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa [współautor:] A. Wypych-Żywicka, U. Jackowiak, Wyd. Zakamycze , Kraków 2003, s. 539, nr wyd. I
Studia i artykuły
1. Czas pracy - kilka uwag do dyskusji, GSP 17/2007, Gdańsk 2007, s. 287-299
2. Specyficzne źródła prawa pracy (uwagi do dyskusji), GSP 6/2000, Gdańsk 2000, s. 29-39
3. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz.Ubezp. 2/1998 [współautor:] A. Wypych-Żywicka, Warszawa 1998, s. 21-8
4. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz. Ubezp. 3/1998 [współautor:] A. Wypych-Żywicka, Warszawa 1998, s. 21-7
5. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz. Ubezp. 5/1998, Warszawa 1998, s. 21-8
6. Praktyczny komentarz do ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, Prz.Ubezp. 6/1998, Warszawa 1998
7. Waloryzacja świadczeń rentowych - pojęcie i formy, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 32/1995, Wrocław 1995, s. 157-166
8. Mechanizm waloryzacji systematycznej świadczeń emerytalno-rentowych, PiP 10/1988, Warszawa 1988, s. 92-9
Glosy i przeglądy orzecznictwa
1. Glosa do uchwały SN z 28.I.1982 r., V PZP 8/81 (dot. zdolności pracowniczej małoletniego), [w:] PiP 7/1983, Warszawa 1983
2. Glosa do uchwały SN z 28.V.1976 r., V PZP 12/75 (dot. charakteru prawnego przywrócenia do pracy), [w:] PiP 1/1979, Warszawa 1979
Hasła
1. Czas pracy, Czas pracy kierowców, Dni wolne od pracy, Dyżury pracownicze, Godziny nadliczbowe, Normy czasu pracy, Odpowiedzialność materialna, Okresy odpoczynku, Podróż służbowa, Systemy czasu pracy [w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Stelina, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-2670-2, nr wyd. 2
2. Czas pracy, Czas pracy kierowców, Dni wolne od pracy, Dyżury pracownicze, Godziny nadliczbowe, Normy czasu pracy, Odpowiedzialność materialna, Okresy odpoczynku, Podróż służbowa, Systemy czasu pracy [w:] Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć [red:] J. Stelina, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, nr wyd. I
Udział w konferencjach
1. Konferencja Zakładowy Dialog Społeczny zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Nynäshamn (Sztokholmie) oraz Gdańsku w dniach 8-11 czerwca 2013 r. [współautor:] M. Łaga, P. Makurat, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Gdańsk - Nynäshamn (Sztokholm) - Gdańsk 2013
2. XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 15-17 maja 2013 r. [współautor:] M. Łaga, P. Makurat, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Poznań 2013
3. Udział w III Seminarium Szubertowskim zorganizowanym przez Uniwersytet Łódzki w setną rocznicę urodzin Profesora Wacława Szuberta [współautor:] M. Łaga, P. Makurat, J. Stelina, J. Szmit, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Łódź 2012
4. XX Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 14-16 września 2011 r. [współautor:] A. Wypych-Żywicka, Bydgoszcz 2011
5. X Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Sewilla 2011
6. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 26-28 maja 2011 r. [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Warszawa 2011
7. Ku pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego [współautor:] M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Sopot 2011
8. Prawo pracy i prawo urzędnicze - Gdańsko-Łódzkie seminarium z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, M. Piankowski, J. Stelina, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Gdańsk 2010
9. Zbiorowe Prawo Pracy w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w dniach 15-17 września z okazji 30-lecia powstania NSZZ Solidarność [współautor:] U. Jackowiak, M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, M. Tomaszewska, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Gdańsk 2010
10. XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [współautor:] M. Łaga, M. Piankowski, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, Kraków 2009
11. Gdańsko-Łódzkie Seminarium Prawa Pracy [współautor:] M. Łaga, J. Stelina, J. Szmit, J. Świątek-Rudoman, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Gdańsk 2008
 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2015.05.20 11:24:26 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału